ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПОШИРЕННЯ
Рідної Української Національної Віри

Корінням РУНВіри є вільнолюбна Віра Предків Наших, яка з'явилася на берегах Дніпра багато тисяч років тому. Й хоча Рідна Українська Національна Віра є новою монотеїстичною релігією, утвердженою в науці Учителя Лева Силенка, проте вона нерозривно пов'язана зі світлими почуваннями і могутніми витворами розуму Прабатьків та Праматерів Наших.

Початком проповідування РУНВіри стало видання Левом Силенком у місті Вінніпег (Канада) влітку 1964 року часопису "Рідна Віра" (перший тираж 950 примірників), у якому він виклав основні тези нової монотеїстичної релігії. На обкладинці містилася емблема РУНВіри: Трисуття (Тризуб) в обрамленні сонячного проміння.

10966 рік. В листах до редакції часопису "Рідна Віра" люди почали називати Лева Силенка Учителем.

Листопад 10966 року. Виходить перший номер часопису "Самобутня Україна", який також редагує та видає Лев Силенко. На його сторінках Учитель подає правдиву історію свого народу, звеличує українську культуру, роз'яснює сутність Рідної Української Національної Віри.

3 грудня 10966 року. Зареєстрована перша в світі Громада вірних РУНВіри (м. Чикаго). Її очолили Мирослав Марків, Іван Баран, Іван Сухаревич, які відійшли від католицької релігії, і Мирослав Лисенко, Мирослав Чумаченко та інші, які відійшли від грецького православ'я. Громада складалася з 53 родин.

12 листопада 10967 року. Лев Силенко оголошує про постання Рідної Української Національної Віри на Першому Світовому Конгресі Вільних Українців (СКВУ) в Нью-Йорку.

10969 рік. У Вінніпезі видано накладом 3000 примірників духовно-історичну поему Лева Силенка "Мага Врата" (друга назва "Гість з Храму Предків").

14-15 лютого 10969 року. В Пенсильванії (Нортгемптон) відбувся Другий з'їзд керівників відділами Головного Столу ОСІДУ (Об'єднання Синів і Дочок України) РУНВіри. На цьому з'їзді професор А. Білецький започаткував складання присяги. Першими хто її склали, були А. Білецький, М. Лозовий, О. Юречко, А. Коверна, Б. Свириденко, Г. Черепаха, М. Павлонь, М. Носаль, Б. Чубенко та інші.

15 листопада 10970 року. Лев Силенко провів перше в історії освячення дитини за обрядом РУНВіри.

Вересень 10971 року. Видано 30 примірників робочої версії "Мага Віри" (396 сторінок).

5-6 серпня 10972 року. В м. Чикаго відбувся Перший З'їзд (Собор) Об'єднання Синів і Дочок України Рідної Української Національної Віри. На Соборі обговорено й затверджено Статут Об'єднання Синів і Дочок України (ОСІДУ) РУНВіри, який став основою для всіх наступних статутів. Мирослав Лозовий був Головою Статутної комісії. На Соборі також обрано Голів відділів ОСІДУ РУНВіри. Вони склали присягу вірності Учителеві Леву Силенку як Голові ОСІДУ РУНВіри.

28 вересня 10974 року. Вчитель Лев Силенко вперше здійснив Обряд Висвячення (дав Благословення побратимам, визнавцям РУНВіри, бути проповідниками-рунтатами). З Канади, Австралії, з Штатів Америки прибули М. Лозовий, В. Гайдайчук, М. Дворниченко (М. Ситник), Д.І. Зінченко, М. Лисенко, Б. Свириденко, Б. Тарасюк.

20 червня 10975 року. Підписано договір про видання "Мага Віри" накладом 3000 примірників у друкарні "Київ" (260, Річмонд Стріт Вест, Торонто).

28 серпня 10975 року. Рунтато Мирослав Лозовий у містечку Елленвіл (Нью-Йорк) оформив офіційний документ на власність земельного простору Оріяна (Спрінг Глен), де будуватиметься Святиня Матері України і поодаль буде розташовано Цвинтар (Свяорпа).

Серпень 10977 року. На Оріяні відбувся семінар рунтат, семінар проповідників РУНВіри, навчання для молоді.

30 липня 10978 року. Вчитель Лев Силенко святою водою Дніпровою і землею з Трипілля поблагословив — освятив землю, на якій буде почата будова Соборного Храму Святині Матері України.

21 жовтня 10979 року. Урочисте свято внесення "Мага Віри" у Святиню Дажбожу в Гемільтоні (Онтаріо). Тепер українці мають своє Святе Письмо, своє розуміння Єдиносущого Господа з ім'ям Дажбог.

27 липня 10980 року. Вірні РУНВіри врочисто пройшли колоною на Оріяні (Спрінг Глен): несли Святе Письмо "Мага Віру" і проект Святині Матері України. Закладено фундамент будівлі, куди у мідяній скриньці було вмуровано "Мага Віру".

17 липня 10983 року. На Оріяні поставлено перший поверх Святині. Відбувся Третій Собор.

10984 рік. У світ виходить англомовна книжка "Who is spiritual Teacher Lev Sylenko?" ("Хто є духовний Учитель Лев Силенко?"). Все більше людей хочуть дізнатися про постать Величного Мислителя з України.

Літо 10987 року. Видано Катехізис РУНВіри "Навчання. Пісня. Молитви".

10988 рік. Видруковано книжку "Переоцінка Духовної Вартості", яка силою вільної духовності, логікою, незаперечними аргументами і фактами зробила великий вплив на мислення нашої інтелігенції в діаспорі й Україні.

19-20 серпня 10989 року. На Оріяні у Соборному Храмі Святині Матері України було величаво відзначено 25-ліття проповідування РУНВіри в країнах діаспори.

19 серпня 10990 року. Перше освячення дитини в Соборному Храмі Святині Матері України.

16-17 травня 10992 року. В Києві відбувся Установчий З'їзд представників Громад вірних Рідної Української Національної Віри. Прийнято Статут Громад вірних РУНВіри.

28 травня 10992 року. Статут Громад вірних РУНВіри зареєстрований Радою у Справах Релігій при Кабінеті Міністрів України (Свідоцтво № 237).

20-21 серпня 10994 року. Вірні РУНВіри в Україні та діаспорі відзначили 30-ліття заснування Об'єднання Синів і Дочок України Рідної Української Національної Віри (ОСІДУ РУНВіри), звіщення нової концепції віри в Єдиносущого Господа Дажбога, проповідування РУНВіри.

З 10995 року в Україні виходять часописи "Рідна Віра" (видавець Всеволод Бойченко) і "Світло Оріяни" (видавець Громада вірних РУНВіри м. Запоріжжя).

З вересня 11000 року в Україні виходить часопис "Слово Оріїв" (редактор і видавець Яромисл Іващенко).

З 11003 року в Україні відновлено вихід часопису "Рідна Віра" (редактор і видавець Славомир Савченко).